Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
4 oktober 2018
Vinnare av Flisa Postertävling 2018
Vinnare Flisa Postertävling 2018

Douglas Spangler, Sjukvårdens Larmcentral, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Vårdbehovsmätning inom ambulanssjukvården: En beskrivande analys
Juryns motivation:
Ett nytt och innovativt sätt att ta fram relevanta utfallsmått och predicera vårdbehov. Skapar stora möjligheter att öka precisionen vid utlarmning av prehospitala resurser
.

Anders Johansson, Medicinsk teknik, SUS, Lund
Technical Feasibility and Ambulance Nurses’ View of a Digital Video system in Pre-hospital Stroke Care – A Pilot Study 
Juryns motivation:
En innovativ lösning att nyttja bild och ljudöverföring för att öka den diagnostiska precisionen i strokevårdkedjan. Kan få stor betydelse för en effektivare och säkrare strokevårdkedja. Har även potential att användas mer generellt inom ambulanssjukvården.
Uppdaterat 2018-10-24
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum