Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
2020 2021 Hybrid
2019 Karlstad
2018 Örebro
2017 Jönköping
2016 Helsingborg
2015 Uddevalla
2014 Halland
2013 Uppsala
2012 Norrköping
2011 Gävle
2010 Leksand
2009 Göteborg
2008 Åre
2007 Blekinge
2006 Sundsvall
2005 Västerås
2004 Växjö
2003 Lycksele
2002 Malmö
2001 Tylösand
2000 Stockholm
Hem
Om FLISA
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Presentationer
FLISA Magazine
Medlemssidor
Bli medlem
Medlemsinfo
Länkar
Kontakt
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Medlem

Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som innehar befattning med ledningsansvar inom svensk ambulanssjukvård med avseende på medicin, administration och drift i sin tjänst hos sjukvårdshuvudman (motsvarande annan arbetsgivare) eller har ansvar för ambulansutbildning hos utbildningsanordnare - gymnasieskola, högskola/universitet.

Medlemskap
Du kan ansöka om medlemskap antingen skriftligen till styrelsen eller genom ansökningsformuläret på webben.

Kostnad
Medlemsavgiften är 250 kr/år.

Föreningsmöten
Årsmötet sammanfaller tidsmässigt och avhållas på samma plats som den årliga FLISA konferensen. I det fall en sådan konferens inte anordnas, skall årsmöte hållas före november månads utgång.

Hedersmedlem
Styrelsen kan kalla person, vars insatser varit av stor betydelse för ambulanssjukvårdens utveckling, till hedersmedlem.
Varje medlem i föreningen har rätt att föreslå hedersmedlemmar. En hedersmedlem har ej rösträtt i föreningen och är befriad från medlemsavgift.

Lämna medlemskapet
Utträde ur föreningen skall skriftligen anmälas till styrelsen. Medlem, som lämnat sin befattning med ledningsansvar för ambulanssjukvård, skall anmäla detta till styrelsen och utträder därefterur föreningen.
Medlem som oaktat kassörens påminnelser, under två år underlåtit att betala årsavgift, utesluts ur föreningen.

Har du några frågor om medlemskapet, kontakta Anders SandvikLogga in och läs protokoll »
Uppdaterat 2012-09-25
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum