Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för svensk ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof/beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror” och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer.

                 

Med anledning av den pågående pandemin har vi beslutat att flytta FLISA-kongressen till våren 2021
Mer om kommande Flisa-kongress finns på
  https://flisakongressen.se/

INSTÄLLT pga pandemisituationen
FLISA TEMADAG 15 september

Temat för dagen är Covid19 ur ett prehospitalt perspektiv. Vi kommer att dela lägesbild med varandra och med våra samverkande aktörer. Vad vi har gjort bra, vilka lärdomar tar vi med oss och hur jobbar vi vidare, är några av frågeställningarna.

DAGENS INNEHÅLL:
-Socialstyrelsen
-Försvarsmakten
-Slas, det goda exemplet
- Nusa, utbildningsinsatser
-Workshops & diskussioner

 
               

                          


                
 

Uppdaterat 2020-08-18
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum