Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för svensk ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof / beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg. Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror” och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer
           


Flisa temadag 15 maj
Stockholm
Läkaresällskapet

9-16          

Kompetens och Ansvar i Framtidens Ambulanssjukvård

Årets temadag kommer handla om Framtidens kompetens i Svensk Ambulanssjukvård

Vi kommer beröra regeringens utredning ”Framtidens specialistsjuksköterska” samt få höra Svensk Sjuksköterskeförenings remissvar på utredningen.

Vad innebär utbildningen ”Klinisk Avancerad Sjuksköterska” och är det rätt väg att gå?

Det blir även fokus på sjukvård i oländig terräng och sjukvårdens ansvarsgränser.

Flisa temadag 20190515 second call .docx
Pris 995-, faktureras 10 dagar
Välkommen med anmälan till: anders.sandvik@regionvastmanland.se
          
        

Välkommen till FLISA-kongressen 2019

Ambulans i tiden – God och nära vård,
17-19 september, Karlstad CCC           
           


                                                
                                  
                            
          


  

Uppdaterat 2019-04-02
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum