Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof/beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror” och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer.

                 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Flisa/Nusa temadag 16 maj 2023
Vi träffas på Läkaresällskapet i Stockholm.

Årets tema är Utmaningar & implementering i tiden

09:30 - 09:45  Kaffe & Mingel                                               Alla

09:45 - 10:45  SKR, nytt tidsavtal                                         SKR

10:45 - 11:10  Fika                                                                Alla

11:15 - 11:45  Lyckad implementering                                  Pelle Gustafsson

11:45 - 12:15   Att vara ny & gemensam introduktion           Anna Hörberg

12:15 - 13:00  Lunch                                                            Alla

13:00 - 14:00  Ambulansutredningen                                   Bruno Ziegler

14:05 - 14:30  När livet plötsligt tar en ny vändning             Agnes Olander

                       Att förstå, hantera och identifiera sepsis      

14:30 - 14:45 Kaffe                                                              Alla

14:45 -15:30   Video i det kliniska ambulansarbetet                     PICTA/Elin Maxstad


Anmälan till anders.sandvik@regionvastmanland.se 
Senast 10 maj 2023, Pris 1 295:- för konferens, lunch och kaffe
-------------------------------------------------------------------------------------
     

 

                
 

Uppdaterat 2023-05-02
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum