Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof/beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror” och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer.

                 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Flisa vårmöte 7-8 februari 2023
Vi träffas på Piperska Muren i Stockholm.

7 feb
12:00 Lunch
13:00-Ordförande Maria Janson öppnar vårmötet
Hur påverkas du som chef/ledare av risken att bli anmäld och uthängd i media? - Straffrättens grunder i en medicinsk kontext, Advokaterna Hurtig och Partners
- SKR, Carin Renger
- Management vs. Ledarskap
  Från historiskt perspektiv till prehospital akutsjukvård, Henrik Lindlöf
- Ambulanssjukvård i framtiden, Riksdagsledamot Thomas Ragnarsson

18:30 Middag
20:00 Gränsöverskridande kommunikation för god patientsäkerhet, Moa Bjerner


8 feb
08:00 Nätverksmöte för avdelningschefer, Angelica Vikström och Jeanette Brink
08:00 Nätverksmöte för NUSA, Caroline Hagström
09:10-
- AmbuReg, Håkan Klementsson
Utmaningar vid prehospitalt arbete, Denise Bäckström
- IVO s iakttagelser vid tillsyn av den prehospitala vården, Daniel Lilja
- Flisa Göteborg 2023
12:00 Lunch


Anmälan till anders.sandvik@regionvastmanland.se före 1 februari

-------------------------------------------------------------------------------------
     

 

                
 

Uppdaterat 2023-02-01
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum