Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för svensk ambulanssjukvård,
Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden,
och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga
och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med
gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar 
med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård
för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård
och katastrof / beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister
för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror”
och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer

                 

 
----------------------------------------------------
Flisa vårmöte 4-5 februari 2020

Mötet är öppet för Flisas medlemmar och särskilt inbjudna gäster
Plats: Piperska Muren, Stockholm
Second call 
Tisdag 4 februari

Lunch kl.12.00

12:00            Lunch
13.00-14.30  Ambulans i tiden - God och nära vård på riktigt!
                    Anders Henriksson, SKR och Tina Crafoord, Region Värmland
14.30-14.45  Ordförande Flisa informerar
14.45-15.15  Mingel
15.15-16.30  Pågående dödligt våld, PDV – hur gör vi?
                    Uppsala-modellen. David Smekal och Polisen Mitt.
16.30-17.00  Vägledning PDV Yvonne Näsman och Ove Brunnström, MSB
17.00-17.30  GÖTT - Göteborgs för akutvårdskedjan gemensamma triagesystem
                   Robert Höglind, Schani Kjaerbeck, SU.
17.30-18.00  SEPSIS- Igenkänningskampanj. Ulrika Knutsson, Sepsis-fonden.
18:30            Middag
20.00-21.00  Kvällsföreläsning Hans Ramberg, adjunkt Södertörns högskola
                    Lagen om våld mot blåljus-aktörer. 

 
Onsdag 5 februari

08.00-09.00  Nätverksmöte avdelningschefer
                   Joakim Pettersson, Region Värmland.
09.00-09.30  Om arbetet med standards till AmbuReg, PBT
                   StigHolmberg Glenn Larsson, Anders Sandvik Flisa
09.30-10.00  AI som triage-verktyg prehospitalt ? 
                    Douglas Spangler, Akademiska
10.00-10.15  Kaffe
10.15-10.45  Kronobergsmodellen – Ambulans vs 1177.
                    Mats Johnsson, Region Kronoberg
10.45-11.15  En väg in -Värmlandsmodellen med 1177 och ssk på SOS
                   Tina Crafoord
11.15-11.30  Blod i ambulansen ? Laura Saario, Akademiska
11.30-11.45  Stockholm 2020 – Eva Fellenius
12.00-          Lunch

Anmälan sker till anders.sandvik@regionvastmanland.se
Senast den 30 jan 2020
Pris 2 200:-

---------------------------------------------------------------    

                          


              

SLAS behandlingsriktlinjer

Flisa Standard för nationella data i ambulansjournal

Flisa ledningsdokument om Ambulanssjukvård 2018 ver 2.1

Uppdaterat 2020-01-22
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum