Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof/beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror” och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer.

                 

FLISA-kongressen 2021
Mer om kommande Flisa-kongress i Stockholm finns på
  https://flisakongressen.se/

FLISA Vårmöte 2021 blir digitalt
Tisdag 2 februari 12:45-17:00
Mötet öppnas för medlemmar i Flisa och inbjudna gäster

Ur programmet

-Mats Martinell, Region Uppsala Aktuellt från CRUSH Covid

-Elisabeth Hammar, SU Erfarenheter från SU-ambulansen under pandemin - prel. data

-Lilli Paaso, Socialstyrelsen RU Gränslös dirigering - problem och möjligheter

-Caroline Hagström, Nusa Vi ställer inte in – vi ställer om
-Flisa 2021

 

               

                          


                
 

Uppdaterat 2020-12-18
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum