Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Flisa Temadag
Boka in i min kalender
Datum15 maj 2019
Tid
PlatsStockholm
Avsätt tid i din agenda
Uppdaterat 2019-01-24
Kalendarie
15 maj 2019
Flisa Temadag
14 september 2020
NUSA SLAS Nätverksträffar
15 september 2020
Flisa Temadag
16 september 2020
AmbuReg användarmöte
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum